Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451)

  • Opinia
    Opinia Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego
    Z uwagi na rażąco niekonstytucyjny, nieregulaminowy tryb prac nad opiniowaną ustawą w Sejmie, w żaden przewidziany prawem sposób nie jest możliwe przywrócenie jej zgodności z art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji w toku dalszych prac legislacyjnych.

    W związku z powyższym rekomendujemy przerwanie prac nad niekonstytucyjną z uwagi na tryb jej uchwalenia ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw w celu uniemożliwienia jej wejścia w życie.

    Tekst opinii poniżej.