Projekt ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych

Pobierz tekst projektu

  • Stanowisko
    Opinia Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP)
    Naszym zdaniem proponowane zmiany powinny zmierzać do ustalenia jednego podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie umieszczenia w pieczy zastępczej maloletnich cudzoziemców ubiegajqcych siq o ochronę międzynarodową w Polsce, a nie jedynie ograniczenia się do zmiany wskazanych obecnie podmiotów.

    Obecny i opisany w projekcie stan prawny utrudnia niejednokrotnie ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za takie finansowanie.

    Pełna treść opinii poniżej.