Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy nr 1259)

Projekt dotyczy stworzenia na obszarze tworzącym metropolię warszawską nowego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, która będzie realizować zadania powiatowe oraz zadania związane z funkcjami metropolitalnymi w obszarze transportu, zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacji wykonywania zadan publicznych w gminach.

  • Opinia
    Zastrzeżenia Fundacji Stefana Batorego do projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego
    Skrytykować trzeba również całkowicie odgórny charakter wyznaczania granic „wielkiej Warszawy”, który nie zapewnił konsultacji z samorządami ani mieszkańcami. Projekt nie był dyskutowany z zainteresowanymi stronami.

    Szeroko krytykowanym punktem projektu ustawy jest wzmocnienie dzielnic przy ewidentnym osłabianiu miasta jako całości.

    Pełen tekst opinii poniżej.