Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 550)

Pobierz tekst projektu

Projekt ustawy zawiera powtórzenie wielu regulacji, które zostały uznane za niekonstytucyjne przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 9 marca 2016 roku. Dotyczy to w szczególności kwestii rozpatrywania spraw w kolejności ich wpływu, kwestii kwalifikowanej większości głosów, którą Trybunał ma rozstrzygać sprawy oraz rozwiązań dających przedstawicielom władzy wykonawczej wpływ na niezawisłą władzę sądowniczą, na przykład poprzez przyznanie władzy wykonawczej prawa decydowania o stopniu zawiłości spraw. Projekt jest niezgodny z Konstytucją i przyczyni się do pogłębienia kryzysu konstytucyjnego w Polsce.

 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w kwestii obecnego stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce
  Eksperci podkreślają, że prace Sejmowemu Zespołu ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, powinny być podzielone na dwa etapy. W pierwszym powinno się rozstrzygnąć kwestię publikacji wyroku Trybunału z 9 marca oraz zaprzysiężenia sędziów. Dopiero w drugim etapie powinno się wypracować rozwiązania w sprawie organizacji trybu prac Trybunału Konstytucyjnego.
 • Opinia
  Opinia Krajowej Radzie Sądownictwa
 • Opinia
  Opinia Naczelnej Rady Adwokackiej