Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania (druk 851)

Pobierz tekst projektu

Projekt nowelizacji przyznaje prokuratorowi oskarżycielowi publicznemu możliwość wnioskowania do sądu o przekazanie sprawy prokuraturze celem uzupełnienie postępowania przygotowawczego.

W świetle projektu nie będzie możliwości złożenia zażalenia na decyzję sądu podjętą w przedmiocie przekazania sprawy z powrotem do prokuratury. Co więcej ta regulacja również pozwala, aby taki wniosek złożono na etapie postępowania odwoławczego.

  • Opinia
    Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
    Prokuratura otrzyma instrument do wpływania na to, które wyroki powinny się ostać, a które nie. To nie tylko naruszenie podstawowych zasad postępowania karnego, lecz również art. 175 Konstytucji, zgodnie z którym wymiar sprawiedliwości sprawują wyłącznie sądy.

    Wątpliwości i obawy budzi bowiem możliwość złożenia przez prokuraturę wniosku o przekazanie sprawy prokuraturze celem uzupełnienie postępowania przygotowawczego na etapie postępowania odwoławczego. Oznacza to, że sąd będzie zobligowany do uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy prokuraturze celem uzupełnienia postępowania przygotowawczego.

    Pełen tekst opinii poniżej.