Projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 592)

Pobierz tekst projektu

  • Opinia
    Opinia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
    Projekt ustawy narusza art. 213 Konstytucji, zgodnie z którym organem odpowiedzialnym za realizację misji mediów publicznych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zgodnie z Konstytucją i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego Rada jest organem kształtującym politykę państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.