Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Projekt wprowadza zmiany związane z nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jedna zmiana polega na dodaniu w sprawozdaniu pytaniu, czy organizacja przyjmuje wpłaty gotówkowe powyżej 10 000 EUR.

Druga zmiana polega na wprowadzeniu wymogu, aby w sprawozdaniu w o informacji o przychodach i kosztach dodać informację o formie przychodów i kosztów (przelew czy gotówka) przy każdym źródle przychodu/kosztu).

  • Stanowisko
    Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce
  • Stanowisko
    Stanowisko Stowarzyszenia Klon/Jawor
  • Stanowisko
    Stanowisko Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko