Projekt regulaminu konkursu na dotacje związane z tworzeniem kapitałów żelaznych (w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych).

  • Stanowisko
    Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce
    Konsultowany program w jego obecnym kształcie przewiduje wsparcie dla wąskiej grupy organizacji i nie rozwiązuje problemu systemowo.

    Można się zatem obawiać, że darczyńcy będą nadal wykazywali rezerwę wobec planów budowania kapitału żelaznego przez organizacje społeczne, a wydane na program środki nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

    Tekst stanowiska poniżej.