Projekt programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

Pobierz tekst programu

Pobierz tekst uzasadnienia

 • Stanowisko
  Uwagi Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
  Priorytety zostały opisane zbyt ogólnie. Nie wiadomo, co dokładnie będzie mogło być finansowane w ramach programu, na jakich zasadach i warunkach. Bez tych podstawowych informacji dotyczących każdego z priorytetów program jest właściwie jedynie deklaracją chęci, a nie zapisem działań operacyjnych.

  Nie zgadzamy się z negatywną oceną regrantingu zawartą w diagnozie. Regranting pozwala również na zastosowanie prostych i przyjaznych dla małych organizacji warunków dostępu do środków publicznych.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP)
  Brak Narodowej Strategii oraz szerokiego procesu konsultacji proponowanych zmian w polityce rządu staje się dziś widocznym w praktyce zaniechaniem skutkującym wyrywkowym, niespójnym podejściem uwidocznionym w przedstawionych do konsultacji programach.

  Przygotowane Programy, w tym Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, zawierają sprzeczne a czasem szkodliwe tezy.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Forum Darczyńców w Polsce
  Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

  Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

  Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Stowarzyszenia Klon/Jawor
  Cel Programu sugeruje, że znajdują się w nim kompleksowe rozwiązania skierowane na wspieranie organizacji pozarządowych. Tymczasem jedyną ścieżką, jaka została wybrana w PROO 2018- 2030 jest finansowe wzmacnianie organizacji.

  Zdaniem Stowarzyszenia dofinansowanie III sektora jest tylko jednym z elementów, który powinien zawierać PROO 2018-2030. W Programie brakuje rozwiązań systemowych: tworzenia warunków formalno-prawnych powiązanych z możliwościami wsparcia finansowego.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Sieci Obywatelskiej Watchdog
  W pełni zgadzamy się z kierunkiem myślenia, który widać w Programie. Dotyczy to zwłaszcza potrzeby budowania niezależności finansowej organizacji społecznych.

  Na poziomie ogólnym popieramy proponowane rozwiązania, choć w wielu wypadkach brak szczegółów powoduje osłabienie naszego pozytywnego odbioru. Zdecydowanie nie zgadzamy się też z niektórymi stwierdzeniami pojawiającymi się w diagnozie.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.