Projekt podstawy programowej - wychowanie do życia w rodzinie szkoła podstawowa klasy IV-VIII

Pobierz tekt projektu

  • Stanowisko
    List Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny do MEN zmiany w edukacji seksualnej
    Podstawa programowa - wychowania do życia w rodzinie nie wychodzi na przeciw potrzebom młodzieży wykazanym w badaniach. Jest on raczej oznaką regresu w kształtowaniu edukacji seksualnej w Polsce. Zgodnie z najnowszą podstawą programową bowiem zajęcia w szkołach mają na celu niemal wyłącznie promowanie postaw prorodzinnych i tradycyjnego modelu rodziny oraz wartościowanie etyczne stosowania antykoncepcji.

    Pełen tekst listu poniżej.