Projekt obywatelski "Stop pedofilii" - projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks karny

15 października odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie tzw. projektu „Stop Pedofilii”. Projekt zakłada zmianę przepisu art. 200b Kodeksu Karnego (Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.). Przepis ten oczywiście służy ochronie dzieci przed nadużyciami seksualnymi.

Jednak proponowana zmiana stanowi również realne ograniczenie działalności osób i instytucji prowadzących edukację seksualną – rodziców, lekarzy, edukatorki, wychowawców, położne – co zresztą autorzy wprost przyznają w uzasadnieniu ustawy.

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Przyjęcie ustawy w tej mierze znacząco utrudniłoby jednak prowadzenie zajęć z zakresu edukacji seksualnej, wpływając na zakres treści wykładanych w ich trakcie. Przyjęte przez projektodawców pojęcia propagowania i pochwalania z łatwością mogą być użyte do ścigania nauczycieli, a nawet lekarzy.

  Rezultatem ich przyjęcia będzie powstanie efektu mrożącego, istotnie ograniczającego przekazywanie treści obiektywnie istotnych z punktu widzenia potrzeb nastoletnich osób uczestniczących w takiej edukacji.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Grupy Ponton
  Proponowana zmiana, a zwłaszcza towarzysząca jej akcja lobbingowa, jednoznacznie wskazują na intencje projektodawców. Celem jest zarówno uniemożliwienie młodzieży egzekwowania prawa do rzetelnej edukacji, jak i zastraszenie osób zajmujących się edukacją seksualną i zapewnieniem opieki zdrowotnej osobom poniżej 18. roku życia.

  Nowelizacja jest absurdalna również dlatego, że tzw. wiek zgody, od którego można zgodnie z prawem podejmować aktywność seksualną, wynosi w Polsce 15 lat. Projekt, odnosząc się do osób „małoletnich”, uwzględnia zatem fakt, że można podjąć aktywność seksualną z osobami od 15. roku życia, ale jednocześnie nie wolno ich informować o ich seksualności! Autorzy skazują zatem młodzież na wynikające z niewiedzy niebezpieczeństwa – niechciane ciąże, infekcje, przemoc seksualną.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
  Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przypomina, że edukacja seksualna jest ważna dla zdrowego rozwoju jednostki, promocji zdrowia seksualnego, zapobiegania różnym formom przemocy seksualnej, przygotowania do funkcjonowania w relacji małżeńskiej i partnerskiej oraz rodzicielskiej. W związku z tym edukacja seksualna powinna być częścią edukacji publicznej.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.