Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

Projekt przekazuje zwierzchnictwo służbowe prezesów sądów powszechnych nad dyrektorami tych sądów w ręce Ministra Sprawiedliwości, który będzie odpowiedzialny m.in. za powoływanie i odwoływanie dyrektorów.

 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
 • Opinia
  Opinia Forum Obywatelskiego Rozwoju
  Projektowana zmiana w rzeczywistości stanowi kolejny krok ku przejęciu kontroli przez władzę wykonawczą (rząd) nad całym wymiarem sprawiedliwości. Spowoduje silną zależność pracy sądów od decyzji i działań politycznych.

  Pełen tekst opinii poniżej.
 • Opinia
  Opinia Stowarzyszenia Sędziów Themis
  Proponowane aktualnie rozwiązania, wbrew deklaracjom projektodawcy, zmierzają w sposób ewidentny do całkowitego podporządkowania władzy sądowniczej przedstawicielowi władzy wykonawczej.

  Proponowany projekt w sposób rażący narusza zasadę niezależności sądów wyrażoną w art. 173 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pełen tekst opinii poniżej.