Projekt "Korpusu Solidarności- Prpgram Wspierania i Rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030"

 • Stanowisko
  Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  Programy, w tym “Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”, nie stanowią spójnej całości oraz obciążone są brakiem rozwiązań systemowych i legislacyjnych.

  Głównym mankamentem Programu jest maksymalna centralizacja i zinstytucjonalizowanie zarządzania wolontariatem.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Uwagi Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
  Podstawową wątpliwość budzi sam sposób realizacji Programu, który tworzy z Narodowego Instytutu Wolności organizatora wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności”. Nie wydaje się to zasadne.

  Po pierwsze jest niezgodne z konstytucyjną zasadą pomocniczości, po drugie trwałe relacje wolontariackie tworzą się oddolnie, pomiędzy lokalnym organizatorem wolontariatu, wolontariuszem i jego podopiecznymi, a nie na poziomie krajowym. Dlatego wsparcie w ramach przewidzianych w Programie kierunków interwencji powinno być skierowane lokalnie, a nie centralizowane w ramach NIW.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.