Program współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017

Pobierz tekst programu

Program współpracy to kluczowy dokument dotyczący współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi.

 • Apel
  Protest Grupy Zagranica - federacji 54 organizacji pozarządowych w sprawie braku konsultacji społecznych programu współpracy MZS z organizacjami pozarządowymi
  Ogłoszenie MSZ dotyczące konsultacji społecznych z dn. 17 maja 2016 zostało umieszczone jedynie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - pod mylącym adresem ogłoszenia o... sprzedaży auta! - oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Wobec braku komunikacji o konsultacjach społecznych, nie dziwi fakt, że - jak poinformowano na stronach MSZ - w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do programu. Mimo to, w dniu 27 czerwca 2016 roku wyżej wymieniony program został przyjęty.

  Grupa Zagranica oczekuje wznowienia konsultacji społecznych programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017 , tak aby wszyscy zainteresowani mogli się wypowiedzieć.

  Pełen tekst listu poniżej.