Preferowane kierunki zmian prowadzących do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, Marcin Matczak, Tomasz Zalasiński, Analiza Fundacji im. Stefana Batorego, forumIdei

Publikacja zawiera rekomendacje, jak powinien zostać zmienionyTrybunał Konstytucyjny, aby  stanowić przeciwwagę dla władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz skutecznie chronić prawa obywateli i stać na straży praworządności.

Tekst publikacji do pobrania poniżej.