Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 1496)

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – przywrócenia obowiązujących do dnia 2 kwietnia 2017 r. standardów organizowania i dobywania zgromadzeń, pozwalających na pełne i efektywne korzystanie przez obywateli i inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich bez pierwszeństwa zgromadzeń cyklicznych, którym przysługuje w pierwszej kolejności wybór miejsca i czasu zorganizowania zgromadzenia. Projekt został zgłoszony przez posłów Platformy Obywatelskiej.