Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 122)

 • Opinia
  Biuro Analiz Sejmowych
 • Opinia
  Sąd Najwyższy
 • Opinia
  Prokurator Generalny
 • Opinia
  Naczelna Rada Adwokacka
 • Opinia
  Krajowa Rada Sądownictwa
 • Opinia
  Krajowa Rada Radców Prawnych
 • Opinia
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Apel
  Amnesty International| Fundacja Batorego| Fundacja ePaństwo| Fundacja Panoptykon| HFPC| INPRIS| Instytut Spraw Publicznych| Stowarzyszenie Interwencji Prawnej| Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska|