Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119)

pobierz tekst projektu w formacie pdf

  • Opinia
    Opinia Fundacji im. Stefana Batorego
    Proponowane w projekcie rozwiązania prowadzą do upolitycznienia służby cywilnej i są niezgodne z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP - zasadą zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państw w urzędach administracji rządowej.