Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 3396)

 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Projekt dotyka on niezwykle ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania jednych z najważniejszych organów państwa.

  Dlatego, z tym większym rozczarowaniem Helsińska Fundacja Praw Człowieka po raz kolejny przyjmuje fakt, że rządząca większość parlamentarna wykorzystuje do jego uchwalenia poselską inicjatywę ustawodawczą, a sam tryb procedowania (w tym zaplanowanie pierwszego czytania projektu na środek nocy) przypomina najgorsze praktyki legislacyjne znane z 2016 r. i 2017 r. dotyczące przyjmowania kolejnych ustaw sądowych.

  Tym samym pozbawia się opinię publiczną szansy na udział w realnej debacie na temat kształtu proponowanej regulacji, w tym wzięcia udziału w konsultacjach publicznych.

  Tekst opinii poniżej.