Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001)

Poselski projekt ustawy został skierowany do Sejmu w dniu 10 listopada. Po miesiącu został przyjęty przez Sejm i przekazany do Senatu.

 • Opinia
  Stanowisko ekspertów Fundacji im. Stefana Batorego
  Propozycje zgłoszone w projekcie niosą ryzyko upolitycznienia instytucji odpowiadających za przygotowanie i przebieg wyborów oraz organizacyjnego chaosu.

  Podważają też stabilność reguł wyborów i bez odpowiedniej debaty zmieniają drastycznie reguły rywalizacji o władzę w samorządzie terytorialnym tuż przed samymi wyborami. Niedopuszczalne jest wprowadzanie tak zasadniczych zmian na mniej niż rok przed wyborami.

  Pełen tekst stanowiska poniżej
 • Opinia
  Zmiany systemu wyborczego 2018. Analiza propozycji zawartych w projekcie poselskim z 10 listopada 2017 r.
  Zmiana wielkości i granic okręgów ma istotne znaczenie jako źródło politycznego chaosu, konfliktów i frustracji.

  Oddanie tej władzy w ręce instytucji, która dopiero będzie powstawać i nie będzie nawet znana bezpośrednio zainteresowanym, nie oznacza wcale wzrostu bezstronności, lecz jedynie powstanie nowego źródła napięć społecznych.

  Pełen tekst opinii poniżej.