Projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy nr 129)

Projekt dotyczy zmiany warunków dotyczących większości kwalifikowanej niezbędnej do podjęcia decyzji przy wyborze członków Trybunału Konstytucyjnego z bezwględnej na 2/3 ustawowej liczby posłów.

  • Opinia
    Krajowa Rada Sądownictwa
  • Opinia
    Prokurator Generalny