Poselski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk sejmowy nr 568) - projekt posłów Nowoczesnej

Pobierz tekst projektu

  • Stanowisko
    Stanowisko Zespołu Ekspertów prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego w kwestii obecnego stanu kryzysu konstytucyjnego w Polsce
    Eksperci podkreślają, że prace Sejmowemu Zespołu ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego, powinny być podzielone na dwa etapy. W pierwszym powinno się rozstrzygnąć kwestię publikacji wyroku Trybunału z 9 marca oraz zaprzysiężenia sędziów. Dopiero w drugim etapie powinno się wypracować rozwiązania w sprawie organizacji trybu prac Trybunału Konstytucyjnego.
  • Stanowisko
    Opinia Krajowej Rady Sądownictwa