Poselski projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz tekst projektu

Pobierz tekst uzasadnienia do projektu

Projektowana ustawa reguluje prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwestie dotyczące ich stosunku służbowego, immunitetu oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kluczową sprawą, którą reguluje projekt, jest wprowadzenie do Trybunału 3 sędziów wybranych przez obecny Sejm na miejsca już prawidłowo obsadzone przez Sejm poprzedniej kadencji (art. 3 ust 3 projektu).

 

 

 • Apel
  Apel 90 organizacji pozarządowych do polskiego Prezydenta i Premier Rady Ministrów wzywających o wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących ochrony praworządności
  W styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę kontroli praworządności w odpowiedzi na sytuację w Polsce. Pierwszy etap procedury, który trwał od stycznia do lipca 2016 r., stanowił dialog pomiędzy Komisją i polskim rządem, nie przyniósł żadnych rezultatów. W rezultacie 27 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące praworządności w Polsce.

  Dotychczas jednak polskie władzy nie podjęły w tej kwestii żadnych działań.

  Pełen tekst apelu poniżej.
 • Opinia
  Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  Opinia podważa sens uchwalania kolejnej ustawy dotyczącej Trybunału oraz część jej zapisów.

  Fundacja krytycznie odniosła się do zapisów ustawy, które przewidują całościowe unormowanie kwestii wyboru sędziów Trybunału w regulaminie Sejmu. „Naszym zdaniem jest to tak ważna procedura, że powinna być regulowana przepisami o randze ustawy. Potwierdził to z resztą Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich niedawnych orzeczeń”.

  Poważne wątpliwości budzą również nowe reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zgodnie z projektem mają oni odpowiadać m.in. za nieetyczne zachowania mogące podważać zaufanie do ich bezstronności lub niezawisłości. Powstaje przy tym pytanie, czy tego rodzaju przepis nie spowoduje wyłączenia sędziów Trybunału w stanie spoczynku z debaty publicznej.

  Pełen tekst opinii poniżej.