Polityka Migracyjna Polski, projekt strategicznego dokumentu opracowanego przez MSWiA