Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce, Rady oraz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Dopuszczenie do orzekania osób wybranych na stanowiska sędziów bez ważnej podstawy prawnej oraz wybór Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z naruszeniem przepisów ustawy stawia pod znakiem zapytania możliwość wykonywania przez Trybunał jego ustrojowych funkcji. W systemie ochrony praw człowieka powstanie poważna luka.

Komitet Helsiński w Polsce oraz Rada i Zarząd HFPC stoją na stanowisku, że w tej sytuacji kluczową rolę odgrywać będzie orzecznictwo niezawisłych sądów oraz międzynarodowych organów ochrony praw człowieka.

Pełen tekst oświadczenia poniżej.