Oświadczenie koalicji organizacji prowadzących Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Od momentu zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – mec. Andrzeja Zielonackiego do dnia planowanego zaopiniowania kandydata upłynęło zaledwie siedem dni. W tak krótkim czasie ani posłowie, ani opinia publiczna nie mieli rzeczywistej szansy poznać Kandydata ani ocenić jego kwalifikacji na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Prosimy organy Sejmu RP o przełożenie procedury opiniowania i głosowania nad wyborem sędziego TK na następne posiedzenie Sejmu.

Apelujemy o taki sposób prowadzenia posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, aby umożliwił on rzeczywistą rozmowę z Kandydatem, zadanie mu wszystkich potrzebnych pytań i uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi.

Apelujemy do posłów, aby rzetelnie przygotowali się do posiedzenia Komisji oraz by poznali szczegółowy życiorys i dorobek kandydata, zanim podejmą decyzję.

Pełen tekst oświadczenia poniżej.