Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka- protest przeciwko nasilającym się atakom ze strony przedstawicieli władzy wykonawczej oraz ustawodawczej na sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego

Pobierz tekst oświadczenia

Fundacja podkreśla, że ataki na wymiar sprawiedliwości tworzą fałszywy obraz rzeczywistości, który ma na celu podważenie zaufania społecznego do jednego z fundamentów demokratycznego państwa prawa.

Pod pretekstem walki z patologiami oraz demokratyzacji sądownictwa, doprowadzą one do faktycznej likwidacji niezależności wymiaru sprawiedliwości, co w konsekwencji trwale zagrozi poszanowaniu konstytucyjnych wolności i praw jednostki” – wskazano w stanowisku.