Opinia prawna nt. działań samorządów Samorządy, które deklarują się jako ”wolne od LGBT”, opracowana w ramach programu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

Opinia wskazuje, że uchwały przeciwko osobom LGBT+ naruszają w szczególności przepisy Konstytucji: art. 7 mówiący o tym, że władze publiczne (w tym samorządowe) mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa oraz art. 32, zakazujący dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny.

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest też niedopuszczalna w świetle wiążącej dla Polski Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Treść opinii poniżej.