Opinia prawna dr Tomasza Zalasińskiego w sprawie wniosku Poczty Polskiej do samorządów o udostępnienie danych opracowana dla Fundacji im. Stefana Batorego

Do dnia wejścia w życie Ustawy o wyborze Prezydenta, która nie została jeszcze zaopiniowana przez Senat, Poczta Polska nie ma podstaw prawnych do zwrócenia się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z wnioskiem o przekazanie na ten cel danych ze spisu wyborców w trybie art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Wniosek złożony przez Pocztę Polską należy zatem uznać za przedwczesny. Nie wywołuje on skutków prawnych przewidzianych w art. 99 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., w tym przede wszystkim nie  nakłada obowiązku przekazania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast spisu wyborców w terminie 2 dni roboczych od otrzymania Wniosku.

Pełen tekst opinii poniżej.