Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości nr 6/2018 w sprawie zastraszania sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo potępia nasilające się wobec sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie i medialnie próby zastraszenia.

Rzecznicy dyscyplinarni wykorzystywani są do zwalczania aktywności publicznej prawników propagujących zasady demokratycznego państwa prawa i wartości konstytucyjne oraz korzystających z dopuszczalnych możliwości kontroli zgodności prawa polskiego z wartościami zakotwiczonymi w dorobku cywilizacji europejskiej.

Pełen tekst opinii poniżej.