Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości do tzw. ustawy represyjnej

Wejście w życie ustawy represyjnej oznacza m.in.:

  1. Dyscyplinarne wymuszanie na polskich sędziach niestosowania prawa Unii Europejskiej.
  2. Umożliwienie obsadzenia urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (z uwagi na kończącą się kadencję obecnej I Prezes) przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej.
  3. Likwidację organów samorządu sędziowskiego poprzez fundamentalną zmianę ich struktury i charakteru, co prowadzić będzie do centralnie sterowanego i autorytarnego kierowania pracami sądów
  4. Wprowadzenie nowego systemu karania sędziów.

Pełen tekst opinii poniżej.