Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o relacjonowaniu demonstracji przez dziennikarzy

Organy państwa nie mogą utrudniać dziennikarzom wykonywania pracy. Dotyczy to środków przymusu polegających na zatrzymaniu, odmowie dostępu bądź usunięciu z miejsca demonstracji, ale także powstrzymania się od przeszkadzania w gromadzeniu informacji, np. poprzez utrudnienie nagrywania, skonfiskowanie sprzętu reporterskiego, odmowę wydania akredytacji czy nieuzasadnione „groźby” pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej.

Pełen tekst opinii poniżej,