Ochrona zdrowia - czekając na katastrofę. Jak jej uniknąć?, Fundacja im. Stefana Batorego, forumIdei

Analiza wskazuje źródła kryzysu polskiej służby zdrowia – źle zbudowany system instytucjonalny i skrajne niedofinansowanie. Jako remedium autor rekomenduje decentralizację – uczynienie z samorządów odpowiedzialnego przed obywatelem gospodarza wszystkich poziomów opieki zdrowotnej. Dowodzi konieczności podniesienia poziomu wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB w ciągu 5 lat i wskazuje źródła finansowania, które pozwolą tego dokonać.

Tekst analizy poniżej.