Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym macierzyństwie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety 2017” (druk nr 2060)

  • Apel
    78 organizacji apeluje o rzetelną debatę nad ustawą o prawach kobiet i świadomym macierzyństwie
    Dane liczbowe o przeprowadzanych w Polsce aborcjach prowadzą do wniosku, że obowiązujące prawo jest fikcją. Mimo prawnokarnych zakazów Polki przerywają ciąże, traktując obecną ustawę jako barierę stojącą w sprzeczności z ich potrzebami i życiowymi realiami.

    Organy administracji rządowej i samorządowej nie realizują swoich ustawowych obowiązków zapewnienia swobodnego dostępu do metod i środków służących świadomemu rodzicielstwu, wręcz dążą do jej ograniczenia.

    Pełen tekst apelu poniżej.