Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy został przygotowany przez Fundację im. Stefana Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych.
Komentarze, uwagi i propozycje można zgłaszać do 21 maja pod adresem: http://www.sygnalista.pl/projekt-ustawy/