Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów (wersja robocza)

Projekt przygotowany został przez Fundację Batorego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych.

Został przesłany do Kancelarii Premiera Rady Ministrów w ramach drugiej rundy konsultacji poświęconych ustawie o jawności życia publicznego.