Obywatelski projekt ustawy o mediach publicznych

pobierz tekst projektu ustawy o mediach publicznych

pobierz projekt - przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej

Projekt realizuje postulaty Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych. Został złożony w Sejmie 20 kwietnia 2016 r. Pierwsze czytanie odbyło się 29 kwietnia, a 17 maja 2016 r. odbędzie się w Sejmie wysłuchanie publiczne w jego sprawie.

  • Stanowisko
    Stanowisko i apel Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych - koalicji ponad 70 organizacji, ruchów oraz stowarzyszeń obywatelskich i kulturalnych
    Media publiczne wymagają naprawy przeprowadzanej z namysłem, w dialogu z odbiorcami, twórcami i menedżerami. Media publiczne są dobrem wspólnym a zatem ich kształt musi być wypracowany w publicznej debacie.

    Apel do wszystkich polityków i wszystkich sił politycznych w polskim parlamencie o szczególną ostrożność i rozwagę w przygotowywaniu nowych rozwiązań systemowych i uwzględnianie w nich głosu opinii publicznej. Bez zdefiniowania na nowo misji publicznej i charakteru usług świadczonych dla widzów i słuchaczy oraz zapewnienia gwarancji jakości programowej nie uda się przekonać obywateli do powszechnej opłaty audiowizualnej, która zastąpiłaby niefunkcjonujący już dziś model abonamentowy, ani zyskać ich zaufania.