Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1928)

Ustawa skraca termin przeprowadzenia wyboru sędziów TK w 2015 roku, ogranicza kadencję prezesa Trybunału z sześciu do trzech lat i wprowadza możliwość jego jednorazowej reelekcji. Ustawa wygasza też kadencję obecnych prezesa i wiceprezesa Trybunału.

  • Wniosek
    Wniosek Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
  • Wyrok
    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego sygn. akt K 35/15
  • Stanowisko
    Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego