Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

 • Stanowisko
  Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
  Eksperci z aprobatą przyjęli kierunek zmian, ale podkreślają także, że przyjęcie ustawy nowelizującej nastąpiło z naruszeniem elementarnych zasad stanowienia prawa obowiązujących w państwie demokratycznym.

  Projekt tej ustawy nie został wcześniej ujawniony opinii publicznej, nie był poddany żadnym konsultacjom społecznym i instytucjonalnym. Eksperci ocenili w stanowisku, że wycofanie się ustawodawcy z części niekonstytucyjnych zmian w ustawie, w tym w szczególności z przepisów pozbawiających sędziów Sądu Najwyższego, bynajmniej nie oznacza przywrócenia stanu praworządności w Polsce.

  Pełen tekst staowiska poniżej.
 • Stanowisko
  Komunikat 34/2018 Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)
  Powrót sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego do orzekania nie oznacza, że nieaktualne stają się inne zastrzeżenia dotyczące m.in. Izby Dyscyplinarnej czy składu Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego.

  Projekt został przyjęty przez Sejm w rekordowym czasie nieco ponad 3 godzin. Projekt nie trafił nawet do komisji sejmowej, gdzie można było spokojniej przedyskutować każdy artykuł. Jest to kolejny w obecnej kadencji przykład złego tworzenia prawa, sprowadzający parlament do roli maszynki do głosowania i wyraziciela niczym nieskrępowanej woli rządzących.

  Pełen tekst komunikatu poniżej.