Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

W kongresie wzięło udział ponad 1000 sędziów z całej Polski. Tematami Kongresu były m.in.

 • niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych,
 • ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału,
 • projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
 • Stanowisko
  List organizacji obywatelskich do sędziów w związku z Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich
  "Od Państwa Sędziów oczekujemy ochrony naszych konstytucyjnych praw i wolności oraz odwagi cywilnej w prawdziwie niezawisłym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

  Wiemy, że niektóre aspekty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wymagają reform. Ważne jest jednak, by zmiany nie były narzucane z zaskoczenia, a wynikały z prac uwzględniających szerokie konsultacje i debatę publiczną, w tym ze środowiskiem sędziowskim.[...]"

  Pełen tekst listu poniżej.
 • Stanowisko
  Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich
  Uchwała zawiera postulaty związane z zagwarantowaniem obywatelowi prawa do niezależnego sądu, w którym orzeka niezawisły sędzia oraz apel do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o podjęcie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem sędziowskim.

  Tekst uchwały ponizej.
 • Apel
  Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich
  Uchwała zawiera wezwanie władz do poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowania oraz do powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa.

  Uchwała zawiera również apel do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o podjęcie rzeczywistego dialogu ze środowiskiem sędziowskim.

  Tekst uchwały ponizej.
 • Apel
  Stanowisko nr 22/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich
  Poprawa sytuacji w szeroko ujmowanym wymiarze sprawiedliwości wymaga spójnych reform, które jednakże muszą mieć oparcie w poprzedzającym je dialogu społecznym.

  Bardzo niepokojąca jest wyraźnie odczuwalna atmosfera narastającego konfliktu w przestrzeni publicznej.
  Apelujemy do wszystkich zainteresowanych o podjęcie dialogu na gruncie obowiązującego prawa.