List organizacji pozarządowych do Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania do Polski Artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej

Pobierz tekst wstępu do listu

Pobierz tekst listu do Komisji Europejskiej (tylko w jęz. angielskim)

Pobierz tekst załącznika do listu opisującego sytuację w Polsce

Komisja Europejska powinna podjąć poważne środki wobec rządu Polski zgodnie z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej, jeśli rząd będzie nadal podważał zasadę praworządności, powiedziały organizacje pozarządowe w liście skierowanym dzisiaj do Komisji Europejskiej. Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszą pokazać determinację w próbie powstrzymania Polski od odwracania się od wspólnych wartości UE, stwierdziły organizacje.

Pełen tekst listu do pobrania powyżej.