List Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) do Prezydenta Andrzeja Dudy

Międzynarodowa Komisja Prawników (ICJ) wyrażaja sprzeciw wobec zmuszania do przejścia w stan spoczynku 27 z 72 sędziów Sądu Najwyższego, w tym Pierwszej Prezes Małgorzaty Gersdorf, i apeluje Prezydenta o natychmiastowe podjęcie działań w celu przywrócenia niezależności sądów poprzez przywrócenie tych sędziów do służby czynnej.

W świetle standardów międzynarodowych nic nie usprawiedliwia retroaktywnego narzucenia obowiązkowego wieku emerytalnego, prowadzącego do przerwania służby czynnej powołanych bezterminowo sędziów, zwłaszcza w warunkach nieograniczonej dyskrecjonalności decyzji podejmowanych przez władzę wykonawczą.

Odnotowujemy także, iż Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. niezależności sądownictwa w odniesieniu do nowej polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym stwierdził, że “te drakońskie środki podważają zarówno gwarancje nieusuwalności sędziów orzekających w Sądzie Najwyższym, jak i niezależność tego Sądu w ogóle. Przymusowe usunięcie grupy sędziów bez związku z ich indywidualną sytuacją czy zachowaniem stanowi rażące naruszenie zasady bezpieczeństwa urzędu sędziowskiego” (raport dla Rady Praw Człowieka ONZ, czerwiec 2018 r., par. 55).

Pełen tekst listu poniżej.