Konsultacje społeczne

Proces legislacyjny powinien być przejrzysty i otwarty na udział podmiotów spoza sektora administracji publicznej. Formuła konsultacji społecznych określona jest m.in. w Regulaminie pracy Rady Ministrów.

 • Stanowisko
  Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji
  Obywatelskie Forum Legislacji opisuje błędy dotyczące przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zwraca uwagę, że podobne naruszenia zniechęcają obywateli do brania udziału w konsultacjach, przez co uszczerbku doznaje jakość stanowionego prawa.

  Pełen tekst stanowiska poniżej.
 • Apel
  Protest Grupy Zagranica - federacji 54 organizacji pozarządowych w sprawie braku konsultacji społecznych programu współpracy MZS z organizacjami pozarządowymi
  Ogłoszenie MSZ dotyczące konsultacji społecznych z dn. 17 maja 2016 zostało umieszczone jedynie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - pod mylącym adresem ogłoszenia o... sprzedaży auta! - oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Wobec braku komunikacji o konsultacjach społecznych, nie dziwi fakt, że - jak poinformowano na stronach MSZ - w trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do programu. Mimo to, w dniu 27 czerwca 2016 roku wyżej wymieniony program został przyjęty.

  Grupa Zagranica oczekuje wznowienia konsultacji społecznych programu współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2017 , tak aby wszyscy zainteresowani mogli się wypowiedzieć.

  Pełen tekst listu poniżej.
 • Apel
  List Członków Obywatelskiego Forum Legislacji do Marszałka Sejmu ws prawie braku przejrzystości w procesie stanowienia prawa
  Członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji apelują o większą przejrzystość procesu konsultowania poselskich i komisyjnych projektów ustaw. Wnoszą o ustalenie i upublicznienie zasad ich prowadzenia oraz prezentowanie wszystkich dokumentów na stronie Sejmu RP.