Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) nr 24/2019: Co wiemy po wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sądu Najwyższego?

24 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę dotyczącej obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i uzależnienia dalszego orzekania od decyzji prezydenta.

Jest to pierwszy w historii wyrok, w którym TSUE uznał, że państwo członkowskie naruszyło zasady niezawisłości i nieusuwalności sędziów.

W swoim wyroku Trybunał zdaje się sugerować, że jest gotowy zająć się także kwestią upolitycznienia nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To tylko pierwsze z kilkunastu orzeczeń dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości, jakie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wyda TSUE.

Tekst komunikatu poniżej.