Komunikat Forum Obywatelskiego Rozwoju 33/2019: Izba Dyscyplinarna i nowa KRS pod unijnym pręgierzem - skutki wyroku TSUE z 19 listopada 2019 r.

 

W swoim orzeczeniu TSUE po raz kolejny potwierdził, że organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim musi być zgodna z prawem UE, w tym gwarantować niezależność sądów. Z uwagi na to, że potencjalnie w każdej sprawie przed sądem może istnieć konieczność wykładni lub stosowania prawa Unii, dotyczy to wszystkich sądów w Polsce.

W odpowiedzi na wątpliwości Sądu Najwyższego, TSUE wskazał, że aby zweryfikować, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem niezależnym w rozumieniu prawa Unii, powinien on przeprowadzić ocenę sposobu powołania nowej KRS i tego, w jaki sposób wykonuje ona swoje kompetencje, a także w jakich okolicznościach powołano Izbę Dyscyplinarną.

Pełna treść analizy do pobrania poniżej.