Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2610)

 • Opinia
  Ocena projektu, Anna Rakowska-Trela, Fundacja im. Stefana Batorego
  Projektodawcy proponują znowelizować przepisy, które jeszcze nie weszły w życie.

  Trzeba pamiętać, że w toku procedowania ustawy ostatecznie uchwalonej 11 stycznia b.r. zarówno przedstawiciele administracji wyborczej, jak i eksperci zwracali uwagę na wady krytyczne przyjmowanej wówczas regulacji; niestety ustawodawca zupełnie nad tymi uwagami się nie pochylił.

  W niniejszym tekście autorka podda analizie kolejne proponowane zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanej rezygnacji z transmisji z lokalu wyborczego oraz zmian w regulacji pracy urzędników wyborczych.

  Pełen tekst opinii poniżej.