Komentarz społeczny do sprawozdania z wykonania w 2016 r. ustawy o planowaniu rodziny

Sprawozdanie nie zawiera żadnych danych dotyczących faktycznej dostępności i jakości usług, do których ustawa zobowiązuje władze centralne i samorządowe, jak edukacja seksualna, opieka okołoporodowa, środki antykoncepcyjne, zabiegi przerywania ciąży, wsparcie państwa dla kobiet w ciąży, matek i rodzin.

Tym samym władze – poprzez swoje zaniechania w zakresie (nie)podejmowanych działań – uniemożliwiają osobom mieszkającym w Polsce korzystanie z pełni konstytucyjnych wartości takich jak prawa do ochrony zdrowia, do prywatności i do świadomego decydowania o posiadaniu dzieci.

Pełen tekst komentarza poniżej.