Inicjatywa ustawodawcza Senatu dotycząca projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Celem projektu ustawy jest przywrócenie stanu prawnego jaki obowiązywał przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach z dnia 13 grudnia 2016 r. tj. przywrócenie pełnego i efektywnego korzystania przez obywateli oraz inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Test projektu poniżej.