Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r. oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

Pobierz tekst

  • Komunikat
    Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
    Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zapoznała się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 r oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 580) i przeprowadziła dyskusję na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. Jednocześnie Komisja upoważniła posła Krzysztofa Lipca do przedstawienia sprawozdania Komisji na posiedzeniu Sejmu.