Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 143 dot. druku nr 119).

  • Opinia
    Opinia Fundacji im. Stefana Batorego
    W sprawozdaniu usunięto znaczną część wad projektu zmiany ustawy o służbie cywilnej opisanych opinii Fundacji im. Stefana Batorego do tegoż projektu – lecz nie wszystkie wady. W szczególności pozostawiono zmianę statusu Szefa Służby Cywilnej - ma on stać się zwykłym funkcjonariuszem rządowym o statusie politycznym.